Получавате тази грешка при опит да се свържете с вашият cPanel?

400 Bad Request The plain HTTP request was sent to HTTPS port

Напишете следното във вашият браузър: https://yourdomain:2083

Ако все още имате проблем, свържете се с нас!

Подобни постове